STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO W ZYBISZOWIE
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział badawczo-doświadczalny
  • Dział gospodarczy
  • ZDOO Bukówka
  • ZDOO Jelenia Góra
  • ZDOO Krościna Mała
  • ZDOO Tarnów
  • ZDOO Tomaszów Bolesławiecki
  • ZDOO Naroczyce