ZDOO JELENIA GÓRAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, ul. Krośnieńska 20B
58-560  Jelenia Góra
powiat Jelenia Góra
województwo  dolnośląskie

tel. 75 755 15 97
email zdoo.jeleniagora@zybiszow.coboru.gov.pl

kierownik :   mgr Jolanta Wiąckowska

Położenie geograficzne:    φ = 50o52´, λ = 15o41´, H = 340 m n.p.m

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 58,10 ha, w tym płodozmian doświadczalny 48,30 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny górski, zbożowy górski
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 7,8oC
Roczna suma opadów: 687 mm