ZDOO TOMASZÓW BOLESŁAWIECKIAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim

Tomaszów Bolesławiecki 145C
59-700  Bolesławiec
powiat Bolesławiec
województwo  dolnośląskie

tel. i faks 75 738 93 96
email zdoo.tomaszow@zybiszow.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO w Tomaszowie Bolesławieckim :   mgr Grzegorz Drozda

Położenie geograficzne:    φ = 51o17´, λ = 15o41´, H = 200 m n.p.m

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 163,60 ha, w tym płodozmian doświadczalny 160,60 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 8,6oC
Roczna suma opadów: 619 mm