SDOO ZYBISZÓWAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

Zybiszów 1
55-080  Kąty Wrocławskie
powiat Wrocław
województwo  dolnośląskie

tel. i faks 71 334 20 17
tel. 71 334 20 10
email sdoo@zybiszow.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Zybiszów :   dr inż. Marcin Włodarczyk

Położenie geograficzne:    φ = 51o04´, λ = 16o55´, H = 130 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 272,30 ha, wtym płodozmian doświadczalny 153,80 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy
Klasy bonitacji gleb: I - V
Średnia temperatura roczna: 9,1oC
Roczna suma opadów: 579 mm