ZDOO TARNÓW


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Tarnów 13
57-200 Ząbkowice Śląskie
powiat : Ząbkowice Śląskie
województwo: dolnośląskie

tel. i faks 74 816 92 79
tel. 74 816 91 79
email zdoo.tarnow@zybiszow.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Tarnów :   mgr inż. Jacek Tracz

Położenie geograficzne:

φ = 50o35´, λ = 16o47´, H = 300 m n.p.m

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 57,19 ha, w tym płodozmian doświadczalny 55,75 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, pszenny górski
  • Klasy bonitacji gleb: II - IVa
  • Średnia temperatura roczna: 8,8oC
  • Roczna suma opadów: 651 mm