ZDOO KROŚCINA MAŁAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej

Krościna Mała 19
55-110  Prusice
powiat Trzebnica
województwo  dolnośląskie

tel. 71 312 62 80
faks 71 312 53 83
email zdoo.kroscinamala@zybiszow.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Krościna Mała :   mgr inż. Krzysztof Dziedzic

Położenie geograficzne:    φ = 51o22´, λ = 16o57´, H = 106 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 199,04 ha, w tym płodozmian doświadczalny 186,20 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
Średnia temperatura roczna: 9,2oC
Roczna suma opadów: 527 mm