ZDOO NAROCZYCEAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Naroczycach

Naroczyce Kolonia 11
59-305  Rudna
powiat Lubin
województwo  dolnośląskie

tel. i faks 76 843 95 14
email zdoo.naroczyce@zybiszow.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO w Naroczycach :   Jan Robak

Położenie geograficzne:    φ = 51o31´, λ = 16o26´, H = 110 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 96,30 ha, w tym płodozmian doświadzcalny 92,90 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: II - VI
Średnia temperatura roczna: 9,0oC
Roczna suma opadów: 567 mm