ZDOO BUKÓWKAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bukówce

Bukówka 21
58-420  Lubawka
powiat Kamienna Góra
województwo  dolnośląskie

tel. i faks 75 741 14 78
email zdoo.bukowka@zybiszow.coboru.gov.pl

p.o. kierownika ZDOO w Bukówce :   Zbigniew Rogas

Położenie geograficzne:    φ = 50o43´, λ = 15o58´, H = 510 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 26,15 ha, w tym płodozmian doświadczalny 23,90 ha
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: zbożowy górski
Klasy bonitacji gleb: IVb - V
Średnia temperatura roczna: 6,7oC
Roczna suma opadów: 728 mm