Zimowe posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu PDO W


W siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 26 stycznia 2023 roku obradował Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Wiodącym celem posiedzenia była aktualizacja ,,List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego” (LOZ) na 2023 rok oraz doboru odmian do doświadczeń z formami jarymi zbóż. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Zespołu Pan Marcin Włodarczyk, który przedstawił sprawozdanie za rok 2022 oraz omówił wyniki plonowania odmian w poszczególnych gatunkach.

Na podstawie przedstawionych wyników Zespół podczas posiedzenia zaktualizował Listę Odmian Zalecanych du uprawy na terenie województwa dolnośląskiego dla 16 gatunków.Przewodniczący WZ PDO M. Włodarczyk prezentuje wyniki plonowania odmian
Członkowie WZ PDO podczas głosowania
Członkowie dolnośląskiego WZ PDO