POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH


W czwartek 15 września, podczas III Dolnośląskiego Dnia Soi w Tarnowie w gminie Ząbkowice Śląskie, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki i Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk podpisali porozumienie o współpracy w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych powstała z inicjatywy CDR, we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Jest odpowiedzią na potrzebę wdrażania innowacji oraz upowszechniania dobrych praktyk rolnych i produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia. W takich gospodarstwach rolnicy mogą obserwować i porównywać stosowane w nich rozwiązania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymieniać doświadczenia. Prowadzone w nich działania pokazują specyfikę różnych rodzajów produkcji roślinnej i zwierzęcej, działalności pozarolniczej na wsi, wykorzystania nowoczesnych maszyn i urządzeń, stosowania różnych zabiegów uprawowych, dostosowywania do gospodarowania w warunkach zmieniającego się klimatu oraz stosowania przepisów wynikających z polityki rolnej krajowej i Unii Europejskiej.Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk oraz Dyrektor DODR we Wrocławiu podczas podpisywania porozumienia.
Dyrektor SDOO I DODR we Wrocławiu po podpisanie porozumienia
Dyrektorzy SDOO w Zybiszowie oraz DODR we Wrocławiu wraz z Dyrektorem COBORU prof. dr hab. Henrykiem Bujakiem