LETNIE POSIEDZENIE DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOŁU PDO W SDOO ZYBISZÓW


W dniu 28.06.2021 w siedzibie SDOO Zybiszów odbyło się letnie posiedzenie dolnośląskiego zespołu PDO. Obradom przewodniczył Dyrektor Stacji Pan Marcin Włodarczyk. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2020 r. Śp. Tomasza Kulona – byłego przewodniczącego WZ PDO.

Podczas spotkania Dyrektor COBORU prof. Henryk Bujak wraz Panem Pawłem Czyszczoniem – zastępcą dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych DUW we Wrocławiu i Panem Waldemarem Jankowskim – wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej wręczyli nominacje nowym członkom WZ PDO - Pani Bernadetcie Kucharskiej – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Pani Kamili Nowosad – prof. UP we Wrocławiu, Pani Emilii Fink-Podyma – Saatbau Polska Sp. z o.o., Pani Jolancie Wiąckowskiej – kierownik ZDOO w Jeleniej Górze oraz Panu Arturowi Mackiewiczowi – NSZZ ,, Solidarność” Rolników Indywidualnych i Panu Jackowi Traczowi – kierownik ZDOO w Tarnowie.

Podczas obrad, na podstawie wyników doświadczeń porejestrowych i rejestrowych z województwa dolnośląskiego, a także wyników krajowych, ustalono dobór oraz lokalizację doświadczeń ze zbożami ozimymi na sezon 2021/2022.Na zdjęciu znajdują się członkowie letniego posiedzenia WZ PDO w trakcie obrad
Wręczenie nominacji dla Pani Bernadetty Kucharskiej – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wręczenie nominacji dla Panu Arturowi Mackiewiczowi – NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych
Głosowanie nad doborem odmian ze zbożami ozimymi w sezonie 2021/2022