SZKOLENIE KWALIFIKATORÓW POLOWYCH


W dniach 14-15.06.2021 roku odbyło się szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie z udziałem pracowników WIORiN Wrocław. W szkoleniu udział wzięło blisko 70 osób.

Kwalifikatorzy w części wykładowej zapoznali się z aktualnymi zmianami w ustawie o nasiennictwie, następnie w części praktycznej w polu mieli okazję do zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej. Specjaliści prowadzący doświadczenia OTiCO z poszczególnymi gatunkami zbóż przedstawili kwalifikatorom najczęstsze problemy w ocenie czystości odmianowej partii nasiennych oraz w praktyce pokazali rośliny nietypowe na specjalnie do tego przygotowanych poletkach oraz nietożsame próby z partii.Specjaliści przeprowadzają szkolenie z zakresu badania czystości i tożsamości odmian prób z partii materiału siewnego
Specjaliści przeprowadzają szkolenie z zakresu badania czystości i tożsamości odmian prób z partii materiału siewnego
Specjaliści przeprowadzają szkolenie z zakresu badania czystości i tożsamości odmian prób z partii materiału siewnego