WSPARCIE POREJESTROWEGO DOŚWIADZCALNICTWA ODMIANOWEGO W ROKU 2021


W dniu 14.06.2021 roku została podpisana umowa na kwotę 100 tysięcy złotych pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Zybiszowie, koordynatorem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie dolnośląskim.

Umowę sygnowali wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Paweł Czyszczoń oraz dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk.

W trakcie spotkania dyrektor SDOO w Zybiszowie przedstawił zakres doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie dolnośląskim.Podpisanie umowy dotyczącej wsparcia PDO w Urzędzie Marszałkowskim