DZIEŃ POLA SDOO ZYBISZÓW 2021- RELACJA


W dniu 10.06.2021 roku odbył się Dzień Pola, którego współorganizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem ,,Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi”, ,,Zaufaj odmianom z LOZ”.

Blisko trzydziestu rolników mogło zapoznać się z doświadczeniami ze zbożami ozimymi i rzepakiem ozimym oraz z soją prowadzonymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Dyrektor SDOO w Zybiszowie omówił rolę Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kontekście planowanych w ramach Zielonego Ładu ograniczeniach stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Podkreślił iż ważnym czynnikiem, umożliwiającym uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości, będzie dobór odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy. Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił o tym, że Europejski Zielony Ład zakłada przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronę środowiska naturalnego. Oznacza to konieczność racjonalizacji produkcji roślinnej i wykorzystanie w większym zakresie niechemicznych metod ochrony przed agrofagami, chorobami w tym także doświadczalnictwa odmianowego prowadzonego przez COBORU.Organizatorzy Dni Pola –  pracownicy SDOO Zybiszów, DODR we Wrocławiu oraz Jacek Rajewski – przewodniczący KZK PDO, Andrzej Dawidowicz – Saaten Union
Prezentacja doświadczeń PDO
Prezentacja doświadczeń PDO