Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 03.02.2020 roku w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się II posiedzenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego kadencji 2019-2023.

Na wstępie spotkania z-ca dyrektor SDOO w Zybiszowie ds. PDO, Pan Tomasz Kulon wygłosił sprawozdanie z realizacji planu doświadczalnego w roku 2019. Na wniosek Pana dyrektora Tomasza Kulona do prezydium WZ PDO został wybrany trzeci zastępcą w osobie dyrektora SDOO w Zybiszowie Pana Marcina Włodarczyka.

Głównym celem spotkania było ustalenie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie dolnośląskim w 2020 roku dla roślin ozimych, zbóż jarych, ziemniaków i roślin bobowatych, a także doborów odmian i lokalizacji doświadczeń z formami jarymi.