Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Zybiszowie


Zybiszów 1
55-080 Kąty Wrocławskie
pow. Wrocław
woj. dolnośląskie

tel.:    71 334 20 10
tel./faks:   71 334 20 17
email: sdoo@zybiszow.coboru.gov.pl
 
 
INFORMACJA DNI POLA

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zgodnie z zrzarządzeniem Dyrektora COBORU 13/2020 z dnia 22.05.2020 w trosce o zdrowie uczestników i pracowników COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie informuję, że zmieniona zostaje formuła dotychczasowych imprez polowych w SDOO Zybiszów i podległych Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian.

Dzień Pola – ,,Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi”, ,,Zaufaj odmianom z LOZ”

Zapoznanie się z planowaną tematyką imprez oraz z działalnością SDOO/ZDOO będzie możliwe w trakcie indywidualnych wizyt osób zainteresowanych, wyłącznie na polu. Wizyty takie są możliwe w dniu zaplanowanych „Dni Pola …” Wizyty należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo z kierownictwem SDOO/ZDOO. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 25 osób.

Planowane imprezy w miesiącu czerwcu oraz kontakt do SDOO/ZDOO:
  • 28.05.2021 ,, Dzień pola” ZDOO w Krościnie Małej – tel. (71) 312 62 80, zdoo.kroscinamala@zybiszow.coboru.gov.pl
  • 02.06.2021 ,, Dzień pola” ZDOO w Tomaszowie Bolesławieckim – tel. (75) 738 93 96, zdoo.tomaszow@zybiszow.coboru.gov.pl
  • 10.06.2021 ,, Dzień pola’’ SDOO w Zybiszowie – tel. (71) 334 20 10, sdoo@zybiszow.coboru.gov.pl
  • 18.06.2021 ,, Dzień pola” ZDOO w Tarnowie - (74) 816 91 79, zdoo.tarnow@zybiszow.coboru.gov.pl
  • 18.06.2021 ,, Dzień pola” ZDOO w Jeleniej Górze - (75) 755 15 97, zdoo.jeleniagora@zybiszow.coboru.gov.pl
WYDARZENIA
   
28.06.2021 r. LETNIE POSIEDZENIE DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOŁU PDO W SDOO ZYBISZÓW
14-15.06.2021 r. SZKOLENIE KWALIFIKATORÓW POLOWYCH
14.06.2021 r. WSPARCIE POREJESTROWEGO DOŚWIADZCALNICTWA ODMIANOWEGO W ROKU 2021
10.06.2021 r. DZIEŃ POLA SDOO ZYBISZÓW 2021- RELACJA
03.06.2021 r. Zaproszenie na Dzień Pola w SDOO Zybiszów
03.06.2020 r. Informacja Dni Pola
10.02.2020 r. Zmarł nasz Kolega śp. Tomasz Kulon
03.02.2020 r. Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
   
Archiwum