KONTAKTY

SDOO Zybiszów
mgr inż. Marcin Włodarczyk dyrektor SDOO Zybiszów (71) 334 20 10
m.wlodarczyk.zybiszow@coboru.pl
mgr inż. Justyna Wójcik główny księgowy (71) 334 20 29
j.wojcik.zybiszow@coboru.pl
mgr inż. Adam Skórka inspektor 784 375 276
a.skorka.inspektor@coboru.pl
mgr inż. Dorota Kotala kierownik działu badawczo-doświadczalnego (71) 334 20 13
d.kotala@zybiszow.com.pl
mgr inż. Agnieszka Bejcar specjalista ds. doświadczeń (71) 334 20 21
a.bejcar@zybiszow.com.pl
mgr inż. Joanna Kujawa starszy specjalista ds.doświadczeń (71) 334 20 20
j.laskowska@zybiszow.com.pl
mgr inż. Piotr Laskowski starszy specjalista ds.doświadczeń (71) 334 20 21
p.laskowski@zybiszow.com.pl
mgr inż. Magdalena Grządka-Mirecka specjalista ds. doświadczeń 71 334 20 20
m.mirecka@zybiszow.com.pl
mgr inż. Krzysztof Szajsner starszy specjalista ds.doświadczeń (71) 334 20 13
k.szajsner@zybiszow.com.pl
mgr inż. Katarzyna Wasielewska-Skórka starszy specjalista ds.doświadczeń (71) 334 20 19
k.skorka@zybiszow.com.pl
mgr inż. Dominik Weber specjalista ds. doświadczeń (71)3342028
d.weber@zybiszow.com.pl
mgr inż. Marta Kozak specjalista ds. doświadczeń 71 334 20 28
m.kozak@zybiszow.com.pl

 

ZDOO Bukówka
Zbigniew Rogas p.o. kierownika ZDOO w Bukówce (75) 741 14 78
zdoo.bukowka@coboru.pl

 

ZDOO Jelenia Góra
mgr Jolanta Wiąckowska kierownik (75) 755 15 97
zdoo.jeleniagora@coboru.pl

 

ZDOO Krościna Mała
mgr inż. Krzysztof Dziedzic kierownik ZDOO Krościna Mała (71) 312 62 80
zdoo.kroscinamala@coboru.pl

 

ZDOO Naroczyce
Jan Robak kierownik ZDOO w Naroczycach (76) 843 95 14
zdoo.naroczyce@coboru.pl

 

ZDOO Tarnów
mgr Jadwiga Ciepielska kierownik ZDOO Tarnów, z-ca dyrektora SDOO Zybiszów (74) 816 91 79
zdoo.tarnow@coboru.pl

 

ZDOO Tomaszów Bolesławiecki
mgr Grzegorz Drozda kierownik ZDOO w Tomaszowie Bolesławieckim (75) 738 93 96
zdoo.tomaszowboleslawiecki@coboru.pl