Skład
 Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Tomasz Kulon -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zastępca Dyrektora SDOO w Zybiszowie
2 dr inż. Paweł Dopierała - zastępca przewodniczącego WZ PDO KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Dyrektor Hodowli Roślin
3 prof. dr hab. Andrzej Kotecki - zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Dyrektor Instytutu
4 mgr Magdalena Bojarczuk Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel handlowy
5 prof. dr hab. Henryk Bujak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie Dyrektor
6 mgr Jadwiga Ciepielska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Zastępca dyrektora SDOO w Zybiszowie
7 mgr inż. Maria Czupak OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o. Dyrektor Działu
8 mgr inż. Paweł Czyszczoń Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich Dyrektor Wydziału
9 mgr inż. Andrzej Dawidowicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
10 mgr Grzegorz Drozda Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim Kierownik ZDOO
11 dr inż. Tadeusz Drzazga Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Oddział w Kobierzycach Hodowca
12 mgr inż. Krzysztof Dziedzic Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej Kierownik ZDOO
13 prof. dr hab. Zygmunt Gil Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż, Zakład Technologii Zbóż Kierownik Zakładu
14 prof. dr hab. Jan Kaczmarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Emerytowany profesor
15 dr inż. Renata Kieloch Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Pracownik naukowy
16 mgr inż. Dorota Kotala Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Kierownik Działu Badawczo- Doświadczalnego
17 prof. dr hab. Marcin Kozak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Pracownik naukowy
18 mgr inż. Stanisław Krawczyk Zakłady Tłuszczowe „ Kruszwica” S. A. Przedstawiciel handlowy
19 mgr inż. Monika Łukasiewicz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
20 inż. Grzegorz Magdziak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
21 mgr inż. Zbigniew Michalewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Wojewódzki Inspektor
22 mgr inż. Tomasz Miśkiewicz Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Regionalny kierownik sprzedaży
23 mgr inż. Tadeusz Mochalski Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Członek Zarządu
24 mgr inż. Andrzej Nowak Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
25 dr inż. Jacek Rajewski Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie Dyrektor ds. Handlu i Kontraktacji
26 Jan Robak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Naroczycach Kierownik ZDOO
27 Ryszard Skorupa Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Jeleniej Górze Kierownik ZDOO
28 mgr inż. Adam Skórka Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
29 inż. Marek Szewców INNVIGO Sp. z o.o. w Warszawie Doradca ds. sprzedaży i promocji
30 mgr inż. Ewa Śmiałek Emeryt, była inspektor COBORU Ekspert
31 mgr Marek Tarnacki Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu p.o. Dyrektor
32 mgr inż. Marcin Włodarczyk Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Dyrektor SDOO
33 mgr inż. Łukasz Wójcik Saatbau Polska Sp. z o.o. Manager produktu
34 mgr inż. Piotr Zarzycki Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Kierownik produkcji roślinnej

Sekretarz Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Dorota Kotala (SDOO w Zybiszowie)