Skład
 Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Paweł Dopierała - zastępca przewodniczącego WZ PDO KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Dyrektor Hodowli Roślin
2 prof. dr hab. Andrzej Kotecki - zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Dyrektor Instytutu
3 mgr inż. Marcin Włodarczyk - zastępca przewodniczącego WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Dyrektor SDOO
4 prof. dr hab. Henryk Bujak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie Dyrektor
5 mgr Jadwiga Ciepielska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Zastępca dyrektora SDOO w Zybiszowie
6 mgr inż. Maria Czupak OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o. Dyrektor Działu
7 mgr inż. Paweł Czyszczoń Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich Dyrektor Wydziału
8 mgr inż. Andrzej Dawidowicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
9 mgr Grzegorz Drozda Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim Kierownik ZDOO
10 dr inż. Tadeusz Drzazga Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Oddział w Kobierzycach Hodowca
11 mgr inż. Krzysztof Dziedzic Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej Kierownik ZDOO
12 prof. dr hab. Zygmunt Gil Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż, Zakład Technologii Zbóż Kierownik Zakładu
13 prof. dr hab. Jan Kaczmarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Emerytowany profesor
14 dr inż. Renata Kieloch Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu Pracownik naukowy
15 mgr inż. Dorota Kotala Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Kierownik Działu Badawczo- Doświadczalnego
16 prof. dr hab. Marcin Kozak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Pracownik naukowy
17 mgr inż. Stanisław Krawczyk Zakłady Tłuszczowe „ Kruszwica” S. A. Przedstawiciel handlowy
18 mgr inż. Monika Łukasiewicz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
19 inż. Grzegorz Magdziak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
20 mgr inż. Zbigniew Michalewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Wojewódzki Inspektor
21 mgr inż. Tomasz Miśkiewicz Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Regionalny kierownik sprzedaży
22 mgr inż. Tadeusz Mochalski Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Członek Zarządu
23 mgr inż. Andrzej Nowak Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
24 dr inż. Jacek Rajewski Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie Dyrektor ds. Handlu i Kontraktacji
25 Jan Robak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Naroczycach Kierownik ZDOO
26 mgr inż. Adam Skórka Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
27 inż. Marek Szewców INNVIGO Sp. z o.o. w Warszawie Doradca ds. sprzedaży i promocji
28 mgr inż. Ewa Śmiałek Emeryt, była inspektor COBORU Ekspert
29 mgr Marek Tarnacki Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu p.o. Dyrektor
30 mgr inż. Łukasz Wójcik Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel handlowy
31 mgr inż. Piotr Zarzycki Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Kierownik produkcji roślinnej

Sekretarz Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Dorota Kotala (SDOO w Zybiszowie)