ZDOO TARNÓW

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie

Tarnów 1357-200  Ząbkowice Śląskie
powiat Ząbkowice Śląskie , województwo  dolnośląskie

tel. 74 816 91 79
faks 74 816 92 79
email zdoo.tarnow@coboru.pl
 
kierownik ZDOO Tarnów, z-ca dyrektora SDOO Zybiszów
mgr Jadwiga Ciepielska
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o35´, λ = 16o47´, H = 300 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 57,19 ha, w tym płodozmian doświadczalny 55,75 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy, pszenny górski
Klasy bonitacji gleb: II - IVa
Średnia temperatura roczna: 8,8oC
Roczna suma opadów: 651 mm