WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 

 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020
Rzepak ozimy 2020
Pszenżyto ozime 2020
Żyto ozime 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020
Pszenica zwyczajna jara 2020
Owies zwyczajny jary 2020
Jęczmień jary 2020
Bobik 2020
Groch siewny 2020
Łubin żółty 2020
Łubin wąskolistny 2020
Pszenżyto jare 2020
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Sprawozdanie z działalności Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na Dolnym Śląsku w roku 2014