III DOLNOŚLĄSKI DZIEŃ SOI


Rolnicy, doradcy, pracownicy COBORU i przedstawiciele instytucji rolniczych przyjechali w czwartek 15 września, do Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie, na III Dolnośląski Dzień Soi. Gości przywitali Dyrektor COBORU prof. dr hab. Henryk Bujak, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki.

III Dolnośląski Dzień Soi to wydarzenie , w czasie którego rolnicy, doradcy i zaproszeni goście obejrzeli odmiany soi na poletkach, zapoznali się też z wynikami prac doświadczalnych prowadzonych w ZDOO Tarnów. Uprawiane są tu odmiany wpisane do Krajowego Rejestru odmian i pretendujące do wpisania do rejestru. Na poletkach demonstracyjnych w Tarnowie zostały zasiane odmiany soi w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych prof. dr hab. Henryk Bujak, przedstawił korzyści wynikające z uprawy bobowatych grubonasiennych i soi w Polsce oraz przedstawił badania prowadzone w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Prowadzenie badań dotyczących roślin wysokobiałkowych ma szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa białkowego Polski. Nie zapominajmy także, że rośliny bobowate, w tym soja, pozostawiają dużo związków azotowych w glebie dla uprawianych po nich roślin następczych. Dzięki temu plony uzyskiwane na stanowisku po bobowatych są znacznie wyższe niż na innych stanowiskach. Celem Inicjatywy białkowej jest stworzenie opracowań i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi, ich popularyzacja oraz stworzenie dla nich krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji. Umożliwia to rolnikom stały dostęp do informacji na temat uprawy bobowatych.

Podczas spotkania Pani dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska z Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej UP we Wrocławiu omówiła wstępne wyniki doświadczeń nawożenia soi siarką, bez nawożenia azotem i pozytywny wpływ zastosowania takiego nawożenia. Doświadczenia były prowadzone przez rok. Planowane jest ich przedłużenie o kolejne dwa lata. Podobne badania są już prowadzone w USA i innych ośrodkach na świecie, nie jest jednak możliwe wykorzystanie ich wyników w Polsce, ze względu na różnice odmian, warunków agrotechnicznych i klimatycznych upraw soi. Dr inż. Tomasz Lenartowicz przedstawił ekologiczne doświadczalnictwo COBORU oraz wyniki plonowania odmian soi w doświadczeniach ekologicznych.

Na poletkach doświadczalnych w Tarnowie zaprezentowano 65 odmian tej rośliny, część z nich w uprawie ekologicznej. Dodatkowo odmiany zostały podzielone ze względu na długość okresu wegetacji.

Dzięki pracom COBORU rolnicy podczas wyboru odmian do uprawy mogą porównać ich parametry – wysokość osadzania pierwszego strąka, uzyskiwany plon nasion i białka, czy odporność na choroby i wybrać takie, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Co roku COBORU publikuje listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Na Listę Odmian Zalecanych dla Dolnego Śląska zostało wpisanych siedem odmian soi – Addesa, Abelina, Acardia i Albiensis, Amiata, Tertia i Kofu.Przybyli goście słuchający prezentacji
Prezentacja odmian w doświadczeniach na polu
Widok soi na polu