DNI POLA - RELACJA


W dniu 20.05. 2022 roku ZDOO Krościna Mała rozpoczęła na terenie woj. dolnośląskiego Dni Pola, które w tym roku organizowano pod hasłami „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” oraz „Inicjatywa Białkowa COBORU”. Kolejne spotkania odbyły się 09.06. w SDOO Zybiszów, 10.06. w ZDOO Tarnów oraz Tomaszów Bolesławiecki a także 15.06. w ZDOO Jelenia Góra.

Głównym celem spotkań polowych było przybliżenie przybyłym gościom założeń „Europejskiego Zielonego Ładu” w tym znaczenia nowych odmian roślin uprawnych w jego wdrażaniu. Ponadto promocja tworzonych przez COBORU „ List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” – najlepszych odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa dolnośląskiego oraz popularyzacja i promocja uprawy gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi, a także prezentacja znaczenia prowadzenia ścisłych doświadczeń odmianowych oraz wdrażania ich wyników dla praktyki rolniczej.

Imprezy te miały wyłącznie charakter polowy. W trakcie powyższych imprez zaprezentowano działalność doświadczalną SDOO/ZDOO, uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą różnych odmian na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z różnymi grupami roślin uprawnych. W trakcie imprez udzielane były informacje dotyczące założeń „ Europejskiego Zielonego Ładu” oraz porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych, a także objaśnienia dotyczące zasad tworzenia „ List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” i korzyści wynikających z uprawy odmian znajdujących się na tych lisatch.

W przedmiotowych imprezach uczestniczyli głównie rolnicy, przedstawiciele instytucji z obszaru rolnictwa, służb doradczych, reprezentanci sektora hodowlano-nasiennego, skupu surowca i przemysłu paszowego.Na zdjęciu od lewej stoją: Dorota Buczyłko – kierownik WIORIN, oddział Wrocław , Dyrektor SDOO w Zybiszowie - Marcin Włodarczyk, Marek Tarnacki – Dyrektor DODR we Wrocławiu, Andrzej Znamirowski – z-ca Dyrektora DODR we Wrocławiu
Prezentacja doświadczeń PDO z pszenicą ozima w SDOO Zybiszów
Dni Pola w ZDOO Krościna Mała
Kolekcja odmian zbóż ozimych w doświadczeniach PDO w ZDOO Tarnów
Zwiedzanie doświadczeń ze zbożami w ZDOO Tomaszów Bolesławiecki
Prezentacja doświadczeń podczas Dni Pola w ZDOO Jelenia Góra