SDOO ZYBISZÓW

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

Zybiszów 155-080  Kąty Wrocławskie
powiat Wrocław , województwo  dolnośląskie

tel. 71 334 20 10
faks 71 334 20 17
email sdoo.zybiszow@coboru.pl
 
dyrektor SDOO Zybiszów
mgr inż. Marcin Włodarczyk
 
Położenie geograficzne:
φ = 51o04´, λ = 16o55´, H = 130 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 272,30 ha, wtym płodozmian doświadczalny 153,80 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy
Klasy bonitacji gleb: I - V
Średnia temperatura roczna: 9,1oC
Roczna suma opadów: 579 mm