OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych dla SDOO w Zybiszowie jest p. Hanna Wata, e-mail: iod@hannawata.pl