Dolnośląski Dzień Soi

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie i Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie zorganizowały w dniu 13.09.2019 r. Dolnośląski Dzień Soi.

Celem spotkania było przybliżenie uprawy tego gatunku na terenie Dolnego Śląska, prezentacja wyników badań prowadzonych przez COBORU w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.

Na wstępie spotkania Dyrektor SDOO Zybiszów Marcin Włodarczyk oraz Kierownik ZDOO Tarnów Jadwiga Ciepielska przywitali licznie przybyłych gości, a byli to: W-ce Marszałek woj. Dolnośląskiego - Marcin Gwóźdź, Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice ŚL. – Marcin Orzeszek, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD – Paweł Czyszczoń, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWD – Tomasz Krzeszowiec, Z-ca Dyrektora DODR we Wrocławiu – Andrzej Znamirowski, Członek Sejmiku Dolnośląskiego – Stanisław Jurcewicz, pracownicy Zakładów Doświadczalnych, Stacji Doświadczalnych ościennych oddziałów, rolnicy, przetwórcy, podmioty skupujące.

W części seminaryjnej Dyrektor COBORU prof. dr hab. E.Gacek przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, natomiast prof. dr hab. Marcin Kozak z UP we Wrocławiu wygłosił referat dotyczący optymalizacja agrotechniki soi uprawianej na nasiona.

,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów – nauka w praktyce rolniczej” – były wykładem dr bab. A. Tratwal z IOR-PIB w Poznaniu. Na zakończenie części wykładowej T. Kulon Z-ca Dyrektora SDOO w Zybiszowie przedstawił plonowanie soi i roślin bobowatych na Dolnym Śląsku.

Po części wykładowej uczestnicy spotkania pojechali na pole doświadczalne gdzie zapoznali się z doświadczeniem soi, w których badanych jest 48 odmian, z Krajowego Rejestru (KR)oraz pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu (CCA) odmian roślin rolniczych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.