Dni Pola – SDOO Zybiszów

Rolnicy, doradcy i naukowcy, którzy przyjechali na Dni Pola do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie w środę 12 czerwca, wysłuchali wykładów na temat uprawy roślin w kontekście zmian klimatycznych i obowiązków wynikających z wdrażania programu azotanowego. Później na poletkach doświadczalnych sprawdzali stan upraw różnych odmian rzepaku, jęczmienia, kukurydzy czy pszenicy.

Spotkanie zorganizował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Gości powitał Dyrektor SDOO Marcin Włodarczyk.

Spotkanie zdominował gorący temat zmian klimatycznych. O tym, co to oznacza dla roślin uprawnych mówił prof. dr hab. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zmieniający się klimat wymusza modyfikację podejścia do nawożenia i ochrony roślin. Wydłużają się optymalne terminy agrotechniczne dla form ozimych i przyspieszają dla form jarych różnych gatunków. Zmniejsza się powierzchnia uprawy tych ostatnich.

Obowiązki rolników wynikające z konieczności ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych przedstawiła Urszula Kozaczuk z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.