XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” w Zakopanem

W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB w Radzikowie. W konferencji udział wzięli pracownicy COBORU, Stacji i Zakładów Doświadczalnych.

Podczas sesji porterowej konferencji, dyrektor SDOO Zybiszów Marcin Włodarczyk wraz z zastępcą Jadwigą Ciepielską z ZDOO w Tarnowie zaprezentowali poster pt. „ Ocena stabilności plonowania odmian gatunków bobowatych grubonasiennych testowanych w doświadczeniach PDO na terenie województwa dolnośląskiego”.