Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 12.02.2019 roku w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Spotkanie otworzył dyrektor SDOO w Zybiszowie, który serdecznie podziękował wszystkim przybyłym członkom zespołu za zaangażowanie i wkład merytoryczny w związku z końcem kadencji obecnego zespołu PDO na lata 2015-2018.

Integralną częścią spotkania była aktualizacja list odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa na rok 2019 oraz zaopiniowanie doboru odmian oraz lokalizacji doświadczeń z roślinami jarymi.