Dobór odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych w ramach inicjatywy białkowej COBORU

Blisko dziewięćdziesięciu rolników przyjechało w poniedziałek 3 grudnia do Wrocławia na szkolenie na temat doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych w ramach inicjatywy białkowej COBORU. Organizatorem spotkania był Centralny Ośrodek Badan Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny odmian w Zybiszowie i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Szkolenie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który podkreślił potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy bobowatych dla poprawy bilansu paszowego. Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk przedstawił cele programu Inicjatywy Białkowej COBORU.

Część merytoryczną szkolenia rozpoczął Dyrektor ds. PDO w Zybiszowie Tomasz Kulon, który przedstawił rolę plonowania roślin bobowatych, grubonasiennych występujących w rejonie Dolnego Śląska. Następnie dr inż. Agnieszka Krawczyk z Grupy Azoty przedstawiła zasady agrotechniczne uprawy soi. Przybliżyła również metodykę nawożenia i sposoby ochrony przed szkodnikami i chorobami. Kontynuując rozważania nad soją Dyrektor SDOO w Głubczycach dr inż. Krzysztof Gawęcki omówił wyniki badań SDOO i konsorcjum Polsoja w Głubczycach, w postaci wpływu elementów agrotechnicznych na plonowanie odmian soi.

W wydarzeniu wzięli udział rolnicy uprawiający rośliny bobowate lub zamierzający rozpocząć ich uprawę, a także doradcy rolniczy oraz specjaliści SDOO i ZDOO z całego województwa, przedstawiciele gospodarstw rolnych i agronomowie. W trakcie przerwy dyskutowano oraz wymieniano się doświadczeniami i poradami dotyczącymi agrotechniki, środków ochronnych, czy też stosowania odmian zalecanych do uprawy.

Na koniec przewidziano prezentacje firm nasiennych oraz możliwość zakupu materiału siewnego bezpośrednio u producenta. Były to: Saatbau Polska, Danko i MHR Kobierzyce.