POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU PDO

W dniu 28.06.2018 w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyło się letnie posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spotkanie otworzył przewodniczący Zespołu mgr inż. Tomasz Kulon, który następnie krótko przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie poświęcone było głównie ustaleniu lokalizacji oraz doborów odmian do doświadczeń PDO z roślinami ozimymi na sezon 2018/2019 na terenie województwa dolnośląskiego. Podczas spotkania omówiono wyniki wieloletnich doświadczeń PDO w województwie oraz znaczenie poszczególnych odmian w uprawie, na podstawie ich plonowania w doświadczeniach i ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju oraz w województwie.

Zespół podczas posiedzenia utworzył Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego dla takich gatunków roślin bobowatych jak:

Groch siewny odmiany zalecane: Arwena , Batuta , Milwa
Bobik odmiany zalecane: Albus , Amulet
Soja odmiany zalecane: Abelina , Aligator , Sultana