DNI OTWARTE

W dniu 06.06.2018 w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyły się Dni Pola, które w tym roku przebiegały pod hasłem ,, Inicjatywa białkowa COBORU”. Współorganizatorem spotkania był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Wśród przybyłych gości mieliśmy zaszczyt powitać Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Antoniego Kopcia, Pawła Czyszczonia - Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Marka Tarnackiego – Dyrektora DODR we Wrocławiu wraz z zastępcą Andrzejem Znamirowskim.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk, który w pierwszej prezentacji przedstawił osiągnięte wyniki prowadzonych doświadczeń z grupą roślin bobowatych oraz omówił cele i zamierzenia Inicjatywy Białkowej COBORU.

Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali rolę roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewu oraz przemyśle paszowym, którą zaprezentował Pan Stanisław Leń - kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej DODR Wrocław. Pan Tomasz Kulon – przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu PDO na Dolnym Śląsku przedstawił plonowanie odmian roślin bobowatych w latach 2015-2017 na terenie naszego województwa.

Po zakończonej sesji wykładowej przybyli goście w towarzystwie specjalistów prowadzących doświadczenia mieli okazję do zwiedzenia pól doświadczalnych i sadu. Spotkanie zakończył poczęstunek, który był okazją do rozmowy na temat roślin wysokobiałkowych.