Szkolenie kwalifikatorów WIORiN

W dniu 04.06.2018 w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyło się szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie z udziałem pracowników WIORiN Wrocław. W szkoleniu udział brało ok. 50 osób.

Dyrektor SDOO w Zybiszowie – Marcin Włodarczyk, przywitał przybyłych gości, krótko omawiając działalność i zadania statutowe Stacji oraz przybliżył strukturę doświadczalną na terenie województwa dolnośląskiego. Kwalifikatorzy w części wykładowej zapoznali się z aktualnymi zmianami w ustawie o nasiennictwie, następnie w części praktycznej w polu mieli okazję do zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej. Specjaliści prowadzący doświadczenia OTiCO z poszczególnymi gatunkami zbóż przedstawili kwalifikatorom najczęstsze problemy w ocenie czystości odmianowej partii nasiennych oraz w praktyce pokazali rośliny nietypowe na specjalnie do tego przygotowanych poletkach oraz nietożsame próby z partii.