Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 22.06.2017 w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyło się letnie posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Spotkanie otworzył przewodniczący Zespołu mgr inż. Tomasz Kulon, który następnie przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia. Posiedzenie poświęcone było głównie ustaleniu lokalizacji i organizacji oraz doborów odmian do doświadczeń PDO z roślinami ozimymi na sezon 2017/2018 na terenie województwa dolnośląskiego.