Dzień Otwartych Drzwi

W dniu 06.06.2017 odbył się coroczny dzień Otwartych Drzwi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, którego współorganizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. W spotkaniu oprócz rolników, naukowców uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antonim Kopciem, oraz pracownicy DODR we Wrocławiu z dyrektorem mgr Markiem Tarnackim. Mieliśmy zaszczyt również gościć prof. dr hab. Edwarda Gacka – dyrektora COBORU Słupia Wielka.

Przybyłych gości powitał dyrektor SDOO Zybiszów Marcin Włodarczyk, krótko omawiając działalność Stacji.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były rośliny bobowate. Zaproszeni goście wysłuchali wykładów wygłoszonych przez dr hab. Jacka Twardowskiego prof. nadzw. UP we Wrocławiu oraz mgr inż. Agnieszkę Osiecką – COBORU Słupia Wielka, w których poruszona została problematyka ochrony roślin bobowatych przed szkodnikami a także kwestia zmian w systemie badań tej grupy roślin. Dyrektor COORU Edward Gacek podsumowując część wykładową podkreślił cenną rolę roślin bobowatych w kontekście ich korzystnego działania na glebę, rośliny następcze a także potrzebę zwiększania krajowej produkcji białka.

Po części wykładowej goście w towarzystwie specjalistów prowadzących doświadczenia udali się zwiedzanie poletek doświadczalnych oraz sadu doświadczalnego. Spotkanie zakończył poczęstunek przy którym trwała wymiana poglądów i opinii związanych z przyszłością roślin bobowatych.