Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego w Zybiszowie

9 września w naszej stacji odbył się Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego. Na spotkanie przybyło około 80 osób – przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy współpracujących z nami uczelni, kierownictwo i specjaliści centrali COBORU, dyrektorzy i pracownicy stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz zainteresowani naszą działalnością sadownicy i szkółkarze. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – mgr inż. Anna Kamińska, prezentując ogólnie działalność doświadczalną i produkcyjną SDOO Zybiszów ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń sadowniczych – których to spotkanie dotyczyło. Dr inż. Mirosław Sitarek odczytał list gratulacyjny w imieniu Pani Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Kolejnym punktem programu był wykład gościa z Niemiec – pana prof. Knuta Schmidtke pt. „90 lat badań i produkcji ogrodniczej w Stacji Doświadczalnej Dresden-Pillnitz”. Następnie głos zabrała pani dr hab. inż Maria Licznar-Małańczuk, przedstawiając prezentację pt. „Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Samotworze”. Po części wykładowej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na zwiedzanie doświadczeń sadowniczych OWT, LOO oraz kolekcji odmianowych. Na zakończenie goście mieli okazję wymienić poglądy i podyskutować na tematy sadownicze (i nie tylko) podczas przygotowanego poczęstunku.