Posiedzeniu Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 29.01.2016 w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie odbyło się zimowe posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Na początku przewodniczący Zespołu mgr. inż. Tomasz Kulon przedstawił sprawozdanie z działalności PDO w roku ubiegłym. Po przyjęciu sprawozdania rozpoczęła się dyskusja, zakończona głosowaniem, wynikiem którego było ustalenie List Odmian Zalecanych do uprawy w naszym województwie na 2016 rok. Następnie ustalono dobory odmian do doświadczeń z roślinami jarymi i ich lokalizację. Spotkanie zakończyły wolne wnioski zgłaszane przez członków Zespołu.