Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowgo

Dnia 15.06.2015 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w nowej kadencji 2015-2018. Podczas posiedzenia nominacje członkom zespołu wręczyli Pani Marszałek Ewa Mańkowska (UMWD), Pan Dyrektor Edward Gacek (COBORU) oraz Pani Dyrektor Urszula Solińska - Marek (DIR). Po części oficjalnej miało miejsce robocze posiedzenie zespołu, na którym ustalono dobory do doświadczeń ze zbożami ozimymi.