Szkolenie kwalifikatorów WIORIN Poznań

W dniach 27-28.05 w naszej Stacji odbyło się szkolenie urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Specjaliści, zajmujący się poszczególnymi gatunkami zbóż w doświadczeniach OTO, przedstawili nowo zarejestrowane odmiany oraz zwrócili uwagę na najczęściej występujące problemy dotyczące czystości i tożsamości odmianowej. W części praktycznej, na polu, kwalifikatorzy mieli okazję zobaczyć rośliny nietypowe oraz nietożsame próby z partii.