Wizycie gości z CPVO

W dniu 4 maja br. mieliśmy okazję gościć w naszej stacji (SDOO) w Zybiszowie szczególnych gości - prezydenta Community Plant Variety Office (CPVO) - pana Martina Ekvad oraz wiceprezydenta CPVO – pana Carlosa Godinho. Podczas spotkania w siedzibie naszej stacji, przybliżyliśmy naszym gościom zakres działalności i rodzaje prowadzonych doświadczeń w SDOO w Zybiszowie oraz zapoznaliśmy z problematyką doświadczalnictwa i oceny odmian w Polsce.

Po krótkim wykładzie udaliśmy sie wspólnie do sadu i na poletka z roślinami ozdobnymi, żeby zaprezentować prowadzone przez nas doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dla CPVO. Następnie, po krótkiej prezentacji doświadczeń z roślinami rolniczymi, udaliśmy sie w kierunku miasta, gdzie pokazaliśmy piękno i zabytki Wrocławia - jednego z najpiękniejszych miast Europy.