22-23.9.2014 r. - Szkolenie metodyczne pod hasłem „Problematyka badań OWT i WGO roślin sadowniczych”

W dniach 22-23.09.2014 roku odbyło się szkolenie metodyczne dla specjalistów zajmujących się badaniami roślin sadowniczych.

Pod hasłem „Problematyka badań OWT i WGO roślin sadowniczych” w ciągu dwóch dni konferencji przeprowadzono warsztaty metodyczne, w czasie których przedyskutowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące prowadzonych badań.

Specjaliści z pracowni centrali COBORU przedstawili nowe informacje na temat zakresu badań roślin sadowniczych oraz zapoznali obecnych na sali z nowymi wytycznymi, dotyczącymi prowadzenia ochrony roślin. Część seminaryjna została poszerzona o dwa wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – usłyszeliśmy bardzo ciekawe informacje na temat właściwości prozdrowotnych owoców oraz techniki nawożenia roślin sadowniczych w świetle ustawy o IPO.

Po części seminaryjnej uczestnicy szkolenia zwiedzili sad doświadczalny UP Wrocław w miejscowości Samowtór oraz sad SDOO w Zybiszowie, gdzie spotkanie zakończyło się.

W szkoleniu metodycznym wzięło udział 20 specjalistów prowadzących doświadczenia WGO i OWT z roślinami sadowniczymi ze stacji i zakładów oceny odmian oraz Centrali COBORU, a także Inspektorzy Oceny Odmian i specjalista z IO w Skierniewicach.