10-11.09.2013 r. - Szkolenie metodyczne dla specjalistów zajmujących się badaniami roślin warzywnych w ZDOO Tarnów

W ZDOO w Tarnowie w dniach 10-11.09.2013 roku odbyło się szkolenie metodyczne dla specjalistów zajmujących się badaniami roślin warzywnych.

Tematyką szkolenia była prawidłowa uprawa warzyw, a szczególnie nawożenie i ochrona roślin oraz technologia uprawy marchwi na redlinach. Po części seminaryjnej uczestnicy szkolenia zapoznali się, z doświadczeniami odmianowymi realizowanymi w ZDOO w Tarnowie oraz z demonstrowanymi; siewnikiem do warzyw i maszyną do formowania redlin. Ponadto uczestnicy szkolenia zwiedzili nowoczesny zakład przetwórstwa warzyw „CAROTA”.

Szkoleniu wzięło udział 50 specjalistów prowadzących doświadczenia WGO i OWT z warzywami ze stacji i zakładów oceny odmian oraz Centrali COBORU.