Skład
 Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i Nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Marcin Włodarczyk - przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Dyrektor SDOO
2 dr inż. Paweł Dopierała - zastępca przewodniczącego WZ PDO KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Dyrektor Hodowli Roślin
3 prof. dr hab. Andrzej Kotecki - zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytutu Agro-Ekologii i Produkcji Roślinnej Dyrektor Instytutu
4 mgr inż. Dorota Kotala – sekretarz WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego
5 mgr Jadwiga Ciepielska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Ekspert
6 mgr inż. Maria Czupak Top Farms Agro Ekspert ds. nasion
7 mgr inż. Paweł Czyszczoń Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Zastępca Dyrektora Departamentu
8 mgr inż. Andrzej Dawidowicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
9 mgr Grzegorz Drozda Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim Kierownik ZDOO
10 dr inż. Tadeusz Drzazga Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Oddział w Kobierzycach Hodowca
11 mgr inż. Krzysztof Dziedzic Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Krościnie Małej Kierownik ZDOO
12 mgr inż. Emilia Fink-Podyma Saatbau Polska Sp. z o.o. Manager produktu
13 prof. dr hab. Zygmunt Gil Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Technologii Zbóż Kierownik Zakładu
14 prof. dr hab. Jan Kaczmarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Emerytowany profesor
15 dr inż. Renata Kieloch Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Pracownik naukowy
16 prof. dr hab. Marcin Kozak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytutu Agro-Ekologii i Produkcji Roślinnej Pracownik naukowy
17 mgr inż. Stanisław Krawczyk Zakłady Tłuszczowe „ Kruszwica” S. A. Przedstawiciel handlowy
18 dr inż. Bernadetta Kucharska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Wojewódzki Inspektor
19 mgr inż. Monika Łukasiewicz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
20 mgr inż. Artur Mackiewicz NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność" Członek Zarządu
21 inż. Grzegorz Magdziak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
22 mgr inż. Zbigniew Michalewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Ekspert
23 mgr inż. Tomasz Miśkiewicz Poznańska Hodowla Roślin Regionalny kierownik sprzedaży
24 mgr inż. Tadeusz Mochalski Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Przedstawiciel DIR we Wrocławiu
25 mgr inż. Andrzej Nowak Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
26 dr inż., prof. UP Kamila Nowosad Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Pracownik naukowy
27 dr inż. Jacek Rajewski KZ PDO Przewodniczący
28   Jan Robak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Naroczycach Kierownik ZDOO
29 mgr inż. Adam Skórka Inspektor COBORU Inspektor COBORU
30 inż. Marek Szewców INNVIGO Sp. z o.o. w Warszawie Doradca ds. sprzedaż i promocji
31 mgr inż. Ewa Śmiałek Emeryt, była inspektor COBORU Ekspert
32 mgr Marek Tarnacki Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dyrektor
33 mgr inż. Jacek Tracz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie Kierownik ZDOOr
34 mgr Jolanta Wiąckowska Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Jeleniej Górze Kierownik ZDOO
35 mgr inż. Łukasz Wójcik Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel handlowy
36 dr inż. Piotr Zarzycki Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Kierownik Produkcji Roślinnej